Upadłoœć konsumencka

Kancelaria Prawno-Finansowa Rozjemca prowadzona przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego pomoże przejść przez proces upadłości osoby fizycznej – zapewniamy w tym zakresie kompleksową obsługę prawną każdemu z naszych klientów. Służymy poradą prawną – na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej. Dokonamy analizy sytuacji klienta i na jej podstawie ocenimy zasadność ogłoszenia bankructwa. Pomożemy również w przygotowaniu odpowiedniego wniosku – tak, by zawarte w nim informacje oraz uzasadnienia wpłynęły na pozytywną decyzję sądu rejonowego. Sąd ma bowiem prawo do oddalenia wniosku, jeśli uzna, że niewypłacalność powstała na skutek winy dłużnika.

Upadłość konsumencka wiąże się z redukcją bądź też umorzeniem zobowiązań finansowych. Jednak by do tego doszło, należy wykazać, że niemożność ich spłaty nie jest następstwem beztroskich bądź celowych działań. Sąd rozpatrzy pozytywnie wniosek o upadłość konsumencką, gdy wykażemy, że znaleźliśmy się w trudnej sytuacji w wyniku zdarzeń losowych, choroby, nieszczęśliwego wypadku, itp. Gdy sąd przychyli się do naszego wniosku, zostaje ogłoszone bankructwo. W tym momencie przestają być naliczane odsetki od zaległych należności. Sąd wyznacza też syndyka, który nadzoruje podział majątku pomiędzy wierzycieli. Jeśli nie pokryje on wartości zadłużenia, wówczas sąd może ustalić plan spłaty pozostałej części wierzytelności bądź też – w wyjątkowych sytuacjach – zadecydować o ich całkowitym umorzeniu.

 

 

 

Upadłość osoby fizycznej

 

Posiadasz długi w banku, wobec dostawców mediów czy w firmie windykacyjnej? Komornik zablokował już twoje rachunki bankowe? W takim przypadku warto skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej. Nowa ustawa o upadłości konsumenckiej wprowadza regulacje, dzięki którym można pozbyć się tych problemów, ponieważ daje ona osobom fizycznym lepsze warunki do jej ogłoszenia: dłużnik nie musi posiadać żadnego majątku żeby ogłosić upadłość, przyczyną upadłości nie muszą już byc wyjątkowe okoliczności. Sąd ogłosi upadłość osoby fizycznej w każdym wypadku, jeżeli nie będzie winy dłużnika.

 

 

 

Wniosek o upadłość

 

Art. 491 1 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze reguluje procedurę prowadzenia upadłości konsumenckiej. Dotyczy ona tych osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Mają one możliwość złożenia do sądu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Nie dotyczy to osób, które na skutek rażącego niedbalstwa doprowadziły do swojej niewypłacalności

 

 

 

Głównym celem procesu upadłości osoby fizycznej jest „zlikwidowanie” majątku dłużnika, przygotowanie harmonogramu spłat zadłużenia oraz umorzenie tych wierzytelności, które nie zostały spłacone.

 

 

 

W naszej kancelarii zapewniamy profesjonalną obsługę w ramach upadłości osób fizycznych. Jeżeli chcesz skorzystać z takiego rozwiązania, skontaktuj się z nami, a my będziemy mogli przeanalizować twój przypadek i pomożemy ci na każdym etapie procesu upadłościowego.

 

 

 

 

 
UWAGA:

 

W sierpniu 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące upadłości osoby fizycznej. Z procedury tej wyłączeni są jedynie dłużnicy, którzy umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadzili do swojej niewypłacalności. Jest to istotne polepszenie sytuacji osób w kłopotach finansowych. Do tej pory można było upaść jeżeli długi powstały wskutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności (choroba, długotrwały brak pracy, wypadek, klęska żywiołowa).

Druga istotna zmiana dotyczy posiadania majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Koszty te mogły wynieść nawet 10 000 zł. Do tej pory sądy odrzucały wniosek o upadłość, jeżeli dłużnik nie posiadał takiej kwoty. Po zmianie przepisów dłużnik nie musi posiadać majątku na pokrycie kosztów , koszty te pokryje zaliczkowo Skarb Państwa. 

 

Nowe przepisy przewidują również możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Do tej pory możliwa była wyłącznie likwidacja majątku. W chwili obecnej dłużnik będący osobą fizyczną ma możliwość "dogadania się" z wierzycielami przy zachowaniu, przy najmniej częściowym dotychczasowego majątku. Procedura ta szczególnie może dotyczyć posiadaczy kredytów hipotecznych walutowych.

 


KONSULTACJE
 
Klientom naszej kancelarii proponujemy konsultacje poprzedzające podjęcie kroków mających na celu ogłoszenie upadłości. W ich ramach dokonujemy dokładnej analizy prawno-finansowej pod kątem wszczęcia procedury oddłużenia w postępowaniu upadłościowym. Jeśli na podstawie przeprowadzonego wywiadu i analizy stwierdzimy brak podstaw do wszczęcia postępowania, nie pobieramy opłat od klienta.

Konsultacje mają na celu również przybliżenie klientowi poszczególnych etapów procedury, a także skutków postępowania dla dłużnika i jego majątku, odpowiedzialności karnej, odszkodowawczej i innej.


WNIOSEK


Na zlecenie klienta przygotowujemy wniosek o upadłość osoby fizycznej.
Wspólnie z klientem przygotowujemy załączniki do wniosku o upadłość osoby fizycznej.

 


DORADZTWO


Swoim klientom zapewniamy doradztwo w zakresie procedury postępowania upadłościowego. Po zatwierdzeniu wniosku o upadłość konsumencką i zatwierdzeniu przez sąd planu spłaty zadłużenia, dłużnik ma szansę na całkowite oddłużenie. Doradzimy, jakie kroki podjąć, by sąd ustalił jak najniższą kwotę w ramach planu spłaty. Bardzo ważne jest również to, by w tym okresie nie zaciągać jakichkolwiek nowych zobowiązań finansowych oraz by składać regularne sprawozdania do sądu.

Sąd może odrzucić wniosek o bankructwo, a tym samym zamknąć możliwość oddłużenia przez kolejne 10 lat. Dlatego warto skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka).


UWAGA:


- nie zajmujemy się wykupem długów
- nie udzielamy pożyczek na spłatę zadłużenia
- nie doradzamy jak wyprowadzić majątek czy „oszukać” wierzyciela czy komornika

Obsługujemy miasta:
Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków, Krosno, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Suwałki, Szczecin, Tarnobrzeg, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zielona Góra

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.