Upadłoœć firmy

W przypadku wystąpienia problemów z regulowaniem zobowiązań bądź gdy zobowiązania przekraczają wartość kapitałów, osoby prowadzące działalność gospodarczą często sięgają po kredyt na spłatę bieżących zobowiązań. To z kolei nierzadko wiąże się z powstaniem kolejnych zadłużeń – zwłaszcza, gdy przedsiębiorstwo nadal nie przynosi zysków.

Kiedy działalność gospodarcza przynosi straty przez okres dłuższy niż 3 miesiące, rozwiązaniem może okazać się upadłość firmy. Prawo pozwala bowiem na zawieszenie na pewien czas wykonywania swoich zobowiązań, ich restrukturyzację w przyszłości, a nawet umorzenie części zadłużenia finansowego. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą w formie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, jak i w formie spółki osobowej (spółka cywilna, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna) czy spółki kapitałowej (spółka z o.o., spółka akcyjna). Warto przy tym mieć wolny i nieobciążony kredytami majątek prywatny w celu zabezpieczenia wykonania układu z wierzycielami. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy niewypłacalność powstała z przyczyn niezawinionych przez przedsiębiorcę.

Kancelaria Prawno-Finansowa Rozjemca pomaga nie tylko osobom fizycznym w ogłoszeniu bankructwa. Wspieramy również przedsiębiorców, pomagając im przygotować wniosek o upadłość firmy, a także podczas dalszego etapu postępowania, kiedy to następuje podział majątku, a także ustalenie harmonogramu spłat pozostałych zobowiązań finansowych. Warto pamiętać, że sąd ma prawo do oddalenia wniosku, dlatego warto skorzystać z pomocy kancelarii, by przygotować pismo zawierające wszystkie niezbędne informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia mogące wpłynąć na jego pozytywne rozpatrzenie.

Wszczęcie procedury upadłościowej poprzedzone jest etapem konsultacji. Dopiero po dokonaniu dokładnej analizy sytuacji klienta i ocenie zasadności ogłoszenia bankructwa, podejmujemy kroki prawne.

 


KONSULTACJE


W ramach konsultacji na podstawie informacji uzyskanych od klienta w formie pisemnej bądź podczas spotkania dokonujemy wstępnej analizy stanu przedsiębiorstwa pod kątem rodzaju postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego:
1) Postępowanie upadłościowe
2) Postępowanie o zatwierdzenie układu
3) Przyśpieszone postępowanie układowe

4) Postepowanie układowe

5) Postępowanie sanacyjne
W ramach konsultacji informujemy klienta o etapach postępowania upadłościowego, skutkach postępowania dla dłużnika i jego majątku na etapie postępowania oraz  po wszczęciu postępowania , odpowiedzialności odszkodowawczej , karnej i innej.
W ramach tego etapu klient otrzymuje informację o konsekwencjach braku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, kosztach całej procedury.

 


WNIOSEK


 Na zleceniu klienta przygotowujemy wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego.

Na tym etapie możemy przygotować propozycje układowe.

 


DORADZTWO


Na dalszym etapie zapewniamy doradztwo w  zakresie procedury postępowania upadłościowego oraz postępowania restrukturyzacyjnego.
Przy postępowaniu układowym istotne znaczenie ma wsparcie zewnętrzne w celu zapewnienia, że układ będzie wykonany. Przygotowujemy propozycje układowe, dokonujemy analizy przedsiębiorstwa , analizę sektora rynku oraz inne wymagane przez przepisy działania i dokumenty.

 

PAMIĘTAJ

 

 

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlegasz pod przepisy dotyczące upadłości przedsiębiorców.

Aby ogłosić upadłość jako konsumenta należy wyrejestrować działalność gospodarczą.

UWAGA Od 1 stycznia 2016 r  były przedsiębiorca następnego dnia po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej podlega pod przepisy dotyczące konsumentów. Nie trzeba czekać 12 miesięcy od momentu zakończenia działalności gospoadrczej.

Należy jednak pamiętać , że czasami nie warto czekać na upadłość jako osoba fizyczna, ponieważ "mając obowiązek ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorca" , sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej.

Od 1 stycznia 2016 roku zmienia się Prawo upadłościowe. Zmiany dotyczą m.in art 369 i dalszych ustawy, które regulują sposób umarzania niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym zobowiazań. Nowelizacja powoduje zrównanie praw osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z konsumentami. Od nowego roku zobowiązania przedsiębiorcy będą umarzane po ustaleniu i zrealizowaniu tzw. planu spłaty na tych samych zasadach jak osób fizycznych nieprowadzących działalnośći gospodarczej. 

 

 

Nie tylko przedsiębiorca "jednoosobowy"ma obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość. Obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość, jeżeli są oczywiście ku temu przesłanki, ma członek Zarządu spółki kapitałowej oraz wszyscy wspólnicy spółki osobowej odpowiadający bez ograniczeń za zobowiązania spółki.

Ponadto członkowie Zarządu w spółce z o.o. powinni pamiętać o odpowiedzialności za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych , jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Uwolnić się od takiej odpowiedzialności mogą chociażby przez złożenie wniosku o wszcęcie postępowania upadłościowego.

Obsługujemy miasta:
Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków, Krosno, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Suwałki, Szczecin, Tarnobrzeg, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zielona Góra

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.