Najczęstsze pytania

Kim jest syndyk ?

Syndyk jest osobą posiadającą licencję Ministra Sprawiedliwości. Syndyk powoływany jest przez sąd w przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , jak również upadłości przedsiębiorcy.

 

Kim jest tymczasowy nadzorca sądowy ?

 

 Tymczasowy nadzorca sądowy jest powoływany przez sąd upadłościowy w trybie art. 38 prawa upadłościowego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego jest to podstawowa forma zabezpieczenia stosowana przez sąd w okresie od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy do momentu wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie upadłości bądź oddaleniu wniosku o ogłoszenia upadłości. Tymczasowy nadzorca sądowy "nadzoruje" przedsiębiorstwo dłużnika, wyraża bądź nie zgody na zawarcie czynności przekraczające zwykły zarząd, bada sytuację finansowa dłużnika.

 

Nie mam żadnego majątku, czy sąd ogłosi moją upadłość ?

Brak majątku nie jest przeszkodą do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Tzw. ubóstwo masy jest przeszkodą w ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy.


Jestem przedsiębiorcą , mam długi, czy lepiej żebym zamknął firmę i ogłosił upadłość jako konsument, czy powinienem złożyć wniosek o upadłość jako przedsiębiorca ?

Zgodnie z art. 21 prawa upadłościowego niewypłacalny przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wniosku o upadłość w terminie 30 dni od wystapięnia podstawy do ogłoszenia upadłości. NIezłożenie takiego wniosku, zamknięcię firmy, spowoduje ,że w przyszłości sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką. Ważne jest również zachowanie tego 30 dniowego terminu (wcześniej były to 2 tygodnie), gdyż niezachowanie tego terminu może skutkować pozbawieniem prawa prowadzenia działalności gospodarczej.Ile wynoszą opłaty sądowe od złożenia wniosku o upadłość ?


W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej opłata sądowa za złożenie wniosku o tzw. upadłość konsumencką wynosi 30 zł.

W przypadku przedsiębiorcy, niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także wielkości przedsiębiorcy, opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 1000 zł. Oprócz tego , wnioskodawca (dłużnik) zobowiązany jest wpłacić zaliczkę na koszty ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego. Jest to kwota ok. 4600 zł, zależna jest od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach.


Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o upadłość konsumencką ?

Co do zasady wniosek o upadłość konsumencką może złożyć wyłącznie sam dłużnik. Jest to jego uprawnienie, nie obowiązek.

W przypadku byłych przedsiębiorców, wierzyciel w terminie 12 miesięcy od daty zamknięcia firmy ma uprawnienie do złożenia wniosku o upadłość dłużnika - osoby fizycznej. Jest to wyjątek od ogólnej zasady.


Mam tylko jednego wierzyciela, czy mogę złożyć wniosek o upadłość ?

Tak, upadłość osoby fizycznej może być ogłoszona jeżeli dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. W przypadku przedsiębiorców upadłość jest ogłaszana kiedy dlużnik ma więcej niż jednego wierzyciela.

 

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe, kiedy będę wolny od długów ?

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej składa się z III etapów.

Etap I to postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Teoretycznie sąd powinieni ogłosić upadłośc w terminie 2 miesięcy, w praktyce trwa to często nawet i 6 miesięcy w zależności od skomplikowania sprawy, średnio około 4 miesięcy.

 II etap to jest właściwe postępowanie upadłościowe kiedy sąd ogłosił juz upadłość i wyznaczył syndyka. Ten etap może trwać minimum 4-5 miesięcy. Nawet kiedy dłużnik nie ma żadnego majątku syndyk musi wykonać pewne ustawowe czynności jak dokonać spisu inwentarza, przygotowanie listy wierzytelności, dokonać ogłoszeń itp. Postępowanie to się wydłuża kiedy w masie upadłości jest nieruchomość, spadek. Na samo postępowanie wpływ mogą mieć ewentualne postępowania prowadzone przes syndyka lub do których wstąpił syndyk np.o podział majątku, postępowania spadkowe bądź postępowania o uznanie za bezskuteczne wobec masy upadłości czynności "wyprowadzenia" przez dłużnika majątku. Ten etap może się więc wydłużyc nawet do kilku lat.

III etap jest to ustalenie przez sąd tzw. planu spłaty. Trwa on maksymalnie 3 lata, przez ten czas dłużnik spłaca określoną przez sąd kwotę. Wyjątkowo sąd może nie wyznaczać dla dłuznika planu spłaty i od razu umorzyć niespłacone długi w sytuacji braku jakiejkolwiek możliwości spłaty.

Podsumowując , minimalny okres prowadzenia postępowania upadłościowego wyniesie około 12 miesięcy, średnio może ono trwać około 4 lat. Przez ten czas dłużnik nie ma oczywiście żadnego komornika na karku, nie nękają go wierzyciele, nie narastają dalsze odsetki.

 

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej i poprowadzenie sprawy przez waszą Kancelarię ?

 

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej wynagrodzenie Kancelarii wynosi od 500 do 1000 zł . W przypadku upadłości firmy wynagrodzenie wynosi 1000 - 2000 zł.

Obsługujemy miasta:
Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełm, Ciechanów, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków, Krosno, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Siedlce, Sieradz, Skierniewice, Słupsk, Suwałki, Szczecin, Tarnobrzeg, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zamość, Zielona Góra

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje
o wydarzeniach subskrybuj newsletter.